Hugs bandtvangen i sommar

Foto: Ragnhild N. Aas /Statsforvaltaren i Møre og Romsdal .

Vi er ein nasjon av naturglade menneske, som ferdast mykje i naturen, frå fjøre til fjell. I tidsrommet 1. april til 20. august er det generell bandtvang, og fleire plassar har kommunen utvida perioden gjennom lokale føresegner.

Publisert 05.07.2022, Sist endret 05.07.2022

Tida med bandtvang er ekstra sårbar for ville dyr og fuglar og for beitande husdyr. Fuglar hekkar, ville dyr har nyfødde avkom, og sauer og geiter har små lam og kje. Alle er ekstra sårbare denne tida. Reir kan bli øydelagde, ungar kan komme bort frå foreldra, husdyr kan bli skremde og endog angripne av hundar utan band.

Det er viktig at vi ferdast med respekt - også med hund. Set deg inn i reglane der du ferdast, og hald hunden i band.

God tur!

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.