Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
desember 2017
07. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal saman med Nettverk for KVP-Søre Sunnmøre Fagdag Kvalifiseringsprogram - Søre Sunnmøre Quality hotel Ulstein,
06. des - 07. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Inkluderande barnehage- og skulemiljø 6.-7. desember 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
05. des 49 Fylkesmannen i Møre og Romsdal CIM brukarkurs 5. desember 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
november 2017
30. nov 48 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Kurs for faste verjer Vestnes Fjordhotell, Vestnes
27. nov - 28. nov 48 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møte for barnevernleiarane i Møre og Romsdal 27.-28. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
23. nov 47 LMS i Helse Møre og Romsdal, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), LLP, Tildeleingskontoret/Koordinerandre eining i Ålesund kommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP) Bystyresalen, Ålesund Rådhus
22. nov - 23. nov 47 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Kompetansesenter for rusfelt og Ålesund behandlingssenter i samarbeid med Ulsteinvik, Molde og Kristiansund Kurs om tvang ovanfor rusmisbrukarar HOLT§10 22. eller 23. november 2017 22. november 2017 ved Ålesund behandlingssenter og 23. november 2017 ved kommunestyresalen i Kristiansund
16. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag barnehage og skule 16. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala Scandic Seilet Hotel, Molde
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i fellesskap med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt tilgrensende tema 14. november i Kristiansund, 15. november i Ålesund
14. nov - 15. nov 46 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU) Fagdag om forsvarlege helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming Quality hotel Grand, Kristiansund og Scandic Parken hotel, Ålesund
08. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag om særlovene i landbruket 8. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
08. nov 45 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag i sosialtenestelova §20 og §20a Quality hotel Alexandra, Molde
07. nov 45 Helse- og sosialavdelinga, Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag sjukeheimslegar 7. november 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
01. nov - 02. nov 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, NHO Trøndelag, NHO Telemark Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal 01.-02. november 2017 Scandic Lerkendal, Trondheim
01. nov 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga Fagdag om forureining for tilsette i kommunane 1. november 2017 Quality hotel Grand, Kristiansund
oktober 2017
26. okt - 02. nov 43 - 44 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Å møte brukarar med rusutfordringar 26. oktober 2017 Quality hotel Waterfront, Ålesund og 2. november 2017 ved Quality hotel Grand, Kristiansund
26. okt - 27. okt 43 Konferansen er eit samarbeid mellom Høgskulen i Volda, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. Barnehagekonferansen 2017 Scandic Parken i Ålesund
24. okt - 25. okt 43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling for tilsette i Frisklivssentralane i Møre og Romsdal 2017 Scandic Kristiansund, Kristiansund
24. okt - 25. okt 43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med leiarnettverket for vaksenopplæringa i Møre og Romsdal Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa 24.-25. oktober 2017 Scandic Seilet hotell, Molde
23. okt - 24. okt 43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, KS og NKK Økonomisjefsamling 2017 Angvika Gamle Handelssted, Gjemnes
18. okt - 19. okt 42 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, NAV og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) Erfaringskonferansen om innvandring og integrering 18. og 19. oktober 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
18. okt 42 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Innovasjon Norge og Landbruk Nordvest Med tru på framtida - bruksutbygging i landbruket Quality hotel Alexandra, Molde
04. okt - 06. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med Høgskulen i Volda, Bufetat, FO og NOBO Barnevernkonferansen 2017 Hotel Union, Geiranger
04. okt - 05. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Omsorgskonferansen 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
04. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Helsedirektoratet ROS seminar 4. oktober 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
03. okt - 04. okt 40 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag i sosialtenestelova 3. eller 4. oktober 2017, tenesteområde Sunnmøre 3. oktober: Quality hotel Ulstein. 4. oktober: Scandic Parken hotel, Ålesund.
september 2017
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Produksjonstilskot og andre tilskotsordningar 26.-27. september 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
26. sep - 27. sep 39 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med kontaktpersonar frå tenesteområde Nordmøre Fagdag i sosialtenestelova 26.eller 27. september 2017, tenesteområde Nordmøre Quality hotel Grand, Kristiansund
21. sep 38 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med kontaktpersonar frå Tenesteområde (TO) Romsdal Fagdag i sosialtenestelova 21. september 2017, tenesteområde Romsdal Quality hotel Alexandra, Molde
13. sep - 14. sep 37 Fylkesmannen i Møre og Romsdal På ramme alvor 13. + 14. september 2017 13. september i Ålesund og 14. september i Molde.
05. sep - 06. sep 36 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vidaregåande kurs i økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving 5.-6. september 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
august 2017
31. aug 35 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverk for auka bruk av tre i offentlege bygg 31. august 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
juni 2017
20. jun 25 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NIBIO og Fræna kommune Feltkurs Fræna kommune. Informasjon om nøyaktig stad kjem seinare.
15. jun 24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Ekstraoppdrag for sensorar i MAT0010 15. juni 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
13. jun - 14. jun 24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fellessensur 13. og 14. juni 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
13. jun 24 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, oppvekst- og utdanningsavdelinga Sluttsamling og erfaringsutveksling - Kompetanse for mangfald Scandic Ålesund, Ålesund
07. jun - 09. jun 23 Helsedirektoratet og Statens helsetilsyn saman med Fylkesmannen i Møre og Romsdal Landssamling for Fylkesmennene om helse-og omsorgstenestelova kap.9 Quality hotel Alexandra, Molde
07. jun 23 RVTS Midt i samarbeid med VIVAT og Fylkesmannen i Møre og Romsdal SafeTALK 7. juni 2017 Fylkeshuset i Møre og Romsdal, Molde
mai 2017
31. mai - 01. jun 22 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Inkluderande barnehage- og skulemiljø - fylkessamling 31. mai - 1. juni 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
31. mai 22 NHP-nettverket, Fylkesmannen og Avfallsforum Møre og Romsdal Miniseminar om bygg- og anleggsavfall Scandic Seilet - Molde
31. mai - 01. jun 22 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Justis og beredskap.avd Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar 31.mai-01.juni 2017 Sagafjord Hotell, Sæbø i Ørsta
09. mai 19 Fylkesmannen i Møre og Romsdal, helse- og sosialavdelinga Kommuneoverlegemøte 9. mai 2017 Quality Hotel Alexandra, Molde
04. mai - 05. mai 18 Utdanningsdirektoratet, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Sensorskulering 2017 Hotel Alexandra, Loen
03. mai - 04. mai 18 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdagar for barnehage- og skuleområdet 3.-4. mai 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
april 2017
27. apr 17 Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fagdag minoritetsspråklege 27.april 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
24. apr - 26. apr 17 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling Ringar i vatn 24.-26.april 2017 Hotel Union, Geiranger
19. apr 16 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Møte i Fylkesberedskapsrådet 19. april 2017 Scandic Seilet hotell, Molde
mars 2017
29. mar - 30. mar 13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i samarbeid med NAV Møre og Romsdal Innføring i sosialtenestelova 29.-30. mars 2017 Quality hotel Alexandra, Molde
28. mar - 30. mar 13 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nytilsatte i barneverntenesta 28.-30. mars 2017 Hustadvika Gjestegård, Fræna
Dato Arrangement
desember 2017
07. des Fagdag Kvalifiseringsprogram - Søre Sunnmøre
06. des - 07. des Inkluderande barnehage- og skulemiljø 6.-7. desember 2017
05. des CIM brukarkurs 5. desember 2017
november 2017
30. nov Kurs for faste verjer
27. nov - 28. nov Møte for barnevernleiarane i Møre og Romsdal 27.-28. november 2017
23. nov Invitasjon til fagdag om individuell Plan (IP)
22. nov - 23. nov Kurs om tvang ovanfor rusmisbrukarar HOLT§10 22. eller 23. november 2017
16. nov Fagdag barnehage og skule 16. november 2017
14. nov - 15. nov Nasjonal plankonferanse - Kampen om sjøareala
14. nov - 15. nov Fagdag om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, samt tilgrensende tema
14. nov - 15. nov Fagdag om forsvarlege helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming
08. nov Fagdag om særlovene i landbruket 8. november 2017
08. nov Fagdag i sosialtenestelova §20 og §20a
07. nov Fagdag sjukeheimslegar 7. november 2017
01. nov - 02. nov Nettverk for berekraftige bygg i Møre og Romsdal 01.-02. november 2017
01. nov Fagdag om forureining for tilsette i kommunane 1. november 2017
oktober 2017
26. okt - 02. nov Å møte brukarar med rusutfordringar
26. okt - 27. okt Barnehagekonferansen 2017
24. okt - 25. okt Nettverkssamling for tilsette i Frisklivssentralane i Møre og Romsdal 2017
24. okt - 25. okt Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa 24.-25. oktober 2017
23. okt - 24. okt Økonomisjefsamling 2017
18. okt - 19. okt Erfaringskonferansen om innvandring og integrering 18. og 19. oktober 2017
18. okt Med tru på framtida - bruksutbygging i landbruket
04. okt - 06. okt Barnevernkonferansen 2017
04. okt - 05. okt Omsorgskonferansen 2017
04. okt ROS seminar 4. oktober 2017
03. okt - 04. okt Fagdag i sosialtenestelova 3. eller 4. oktober 2017, tenesteområde Sunnmøre
september 2017
26. sep - 27. sep Produksjonstilskot og andre tilskotsordningar 26.-27. september 2017
26. sep - 27. sep Fagdag i sosialtenestelova 26.eller 27. september 2017, tenesteområde Nordmøre
21. sep Fagdag i sosialtenestelova 21. september 2017, tenesteområde Romsdal
13. sep - 14. sep På ramme alvor 13. + 14. september 2017
05. sep - 06. sep Vidaregåande kurs i økonomisk rådgiving/gjeldsrådgiving 5.-6. september 2017
august 2017
31. aug Nettverk for auka bruk av tre i offentlege bygg 31. august 2017
juni 2017
20. jun Feltkurs
15. jun Ekstraoppdrag for sensorar i MAT0010 15. juni 2017
13. jun - 14. jun Fellessensur 13. og 14. juni 2017
13. jun Sluttsamling og erfaringsutveksling - Kompetanse for mangfald
07. jun - 09. jun Landssamling for Fylkesmennene om helse-og omsorgstenestelova kap.9
07. jun SafeTALK 7. juni 2017
mai 2017
31. mai - 01. jun Inkluderande barnehage- og skulemiljø - fylkessamling 31. mai - 1. juni 2017
31. mai Miniseminar om bygg- og anleggsavfall
31. mai - 01. jun Fagsamling for kommunale beredskapsmedarbeidarar 31.mai-01.juni 2017
09. mai Kommuneoverlegemøte 9. mai 2017
04. mai - 05. mai Sensorskulering 2017
03. mai - 04. mai Fagdagar for barnehage- og skuleområdet 3.-4. mai 2017
april 2017
27. apr Fagdag minoritetsspråklege 27.april 2017
24. apr - 26. apr Nettverkssamling Ringar i vatn 24.-26.april 2017
19. apr Møte i Fylkesberedskapsrådet 19. april 2017
mars 2017
29. mar - 30. mar Innføring i sosialtenestelova 29.-30. mars 2017
28. mar - 30. mar Nytilsatte i barneverntenesta 28.-30. mars 2017