Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2023
26. sep - 27. sep 39 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
26. sep 39 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Nordmøre Krisesenter IKS Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner Caroline konferansesenter, Kristiansund
oktober 2023
04. okt 40 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre Havila Hotell Ivar Aasen, Ørsta
04. okt - 05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal Scandic Alexandra, Molde
05. okt 40 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Trøndelag vil samen med KORUS-midt Webinar om rådgjevande eining for russaker Microsoft Teams
24. okt - 25. okt 43 Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvaltaren i Vestland, i samarbeid med Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, Nordland, Møre og Romsdal, og Rogaland Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving Microsoft Teams
24. okt - 25. okt 43 RVTS Midt, i samarbeid med Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir), Statsforvalteren i Trøndelag og Statsforvalteren i Møre og Romsdal Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge Scandic Lerkendal Hotell, Trondheim
25. okt - 26. okt 43 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren Trøndelag, NAPHA, (KoRus) og RVTS- midt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge Quality Hotel Waterfront, Ålesund
november 2023
21. nov 47 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime Scandic Alexandra
23. nov - 24. nov 47 Helsedirektoratet og aktørene bak I trygge hender 24-7 Pasientsikkerhetskonferansen 2023 Qube, Gardermoen
30. nov 48 Statsforvalterane i Møre og Romsdal , Troms og Finnmark og Innlandet Webinar om Tverrfagleg samarbeid Microsoft Teams
desember 2023
07. des 49 Statsforvalteren i Innlandet, Statsforvalteren i Rogaland, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Statsforvalteren i Møre og Romsdal og Statsforvalteren i Agder. Webinar prosjektledelse Microsoft Teams
januar 2024
03. jan 1 Statsforvalteren, i samarbeid med Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling (KBT) Nettverksmøte for byene Kristiansund, Molde og Ålesund Scandic Alexandra, Molde
februar 2024
29. feb 9 Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Statens Barnehus i Ålesund og Spesialisert habilitering, Helse Møre og Romsdal Ny dato! Personer med utviklingshemming som utøver skadelig seksuell atferd – hva gjør vi? Scandic Alexandra, Molde
Dato Arrangement
september 2023
26. sep - 27. sep Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
26. sep Fagdag om Vold i nære relasjoner for ansatte i skoler og barnehager for Nordmøre Krisesenter IKS eierkommuner
oktober 2023
04. okt Nettverksmøte for kommunene på Sunnmøre
04. okt - 05. okt Smittevernkonferanse for helsepersonell i Møre og Romsdal
05. okt Webinar om rådgjevande eining for russaker
24. okt - 25. okt Digitalt vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving
24. okt - 25. okt Regional TryggEst-konferanse Midt-Norge
25. okt - 26. okt Nettverkssamling for ACT/FACT og FACT-ung (i ordinær drift) i Midt Norge
november 2023
21. nov Overgangen frå Leve heile livet til Bu trygt heime
23. nov - 24. nov Pasientsikkerhetskonferansen 2023
30. nov Webinar om Tverrfagleg samarbeid
desember 2023
07. des Webinar prosjektledelse
januar 2024
03. jan Nettverksmøte for byene Kristiansund, Molde og Ålesund
februar 2024
29. feb Ny dato! Personer med utviklingshemming som utøver skadelig seksuell atferd – hva gjør vi?