Søknad om utfylling langs E136 i Ålesund for gang- og sykkelveg

Høringsfrist:
16. februar 2024 23.59

Statens vegvesen søkjer om løyve etter forureiningslova til utfylling i sjø i området frå Meierikaia til Colorline Stadion.

Publisert 16.01.2024

Hensikta er å etablere gang- og sykkelveg med overskotsmassar frå tunnelarbeid. Det skal fyllast ut med opp til 18 000 m3 massar, og anleggsperioden er 2024-2026.

Søknaden kan lesast via lenkja til høgre på denne sida.

Vi ber om at eventuelle merknadar sendast til Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, postboks 2520, 6404 Molde, eller til sfmrpost@statsforvalteren.no innan 16. februar 2024.

Høringsfrist:
16. februar 2024 23.59

Kontaktpersoner

Dokumenter