Tilskudd til videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge og tilskudd til videre-/etterutdanning i rusproblematikk.

Formål

Stimulere kommuner til å videreutdanne sine ansatte i tverrfaglig psykisk helsearbeid eller tverrfaglig psykososialt arbeid med barn og unge

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.04.2013

Gjennom tilskuddsordningen kan kommuner/ bydeler søke tilskudd til dekking av lønnskostnader for ansatte med fullført høgskoleutdanning som gjennomfører videreutdanning i tverrfaglig psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid med barn og unge. Det kan søkes om tilskudd for inntil 50 prosent av brutto lønn for ansatte, forutsatt at arbeidsgiver dekker minimum 25 prosent av lønnen. I tillegg kan det gis tilskudd til dekking av reise- og oppholdsutgifter, forutsatt at reise til nærmeste utdanningssted utgjør særlig store kostnader  

Søknad sendes Fylkesmannen innen 1. april 2013.

 Søknadsskjema og informasjon om ordningen finner du her:

http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/videreutdanning-i-tverrfaglig-psykisk-helsearbeid-og-tverrfaglig-psykososialt-arbeid-med-barn-og-unge-.aspx

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.