Utdanning i utlandet

Oppdatert 24.06.2024

Flere steder i utlandet finnes det norske private skoler. Dette er skoler som er godkjente etter privatskoleloven, og som har rett til offentlig tilskudd.

Norske grunnskoler i utlandet kan søke om godkjenning etter privatskoleloven. Utdanningsdirektoratet er tilsynsmyndighet, og utbetaler tilskudd til godkjente skoler.

Om skolene

Det er kun skoler godkjent av Utdanningsdirektoratet som får offentlig tilskudd. Disse skolene må følge privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Skolene representerer ikke norske myndigheter, de er opprettet på privat initiativ. Nettsiden til den enkelte skole har mer informasjon.

PP-tjeneste ved norske skoler i utlandet

Etter privatskoleloven har elever rett til spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste). Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus har ansvar for pedagogisk-psykologisk tjeneste til elevene og skolene. Utdanningsdirektoratet er klageinstans. PP-tjenesten i utlandet er for elever i både grunnskolen og videregående opplæring. Barn under opplæringspliktig alder (førskolealder) har ikke lovfestet rett til pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Les mer om PP-tjenesten i utlandet på denne siden. 

Stipend- og støtteordninger for studenter i utlandet

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Direktoratet fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer.