Fagdag - målretta arbeid med førebygging av sjølvmord og sjølvskading

Dato:
28. august 2019 09.00 - 9. oktober 2019 15.00
Sted:
Sjå invitasjon
Arrangør:
RVTS Midt og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte på alle nivå i NAV, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner

Invitasjon til Fagdag om sjølvmordsførebygging 

Publisert 29.05.2019

I samband med at Helsedirektoratet har gitt ut nytt veiledende materiell for kommunar om førebygging av sjølvmord og sjølvskading inviterer RVTS Midt i samarbeid med Fylkesmannen i Møre og Romsdal til fagdag.

Målgruppa er tilsette på alle nivå i NAV, kommunale helse- og omsorgstenester, spesialisthelsetenesta og frivillige organisasjonar. Å arbeide godt med sjølvmordsførebygging krev koordinert innsats på ulike tenestenivå. Denne fagdagen tar difor sikte på å gi informasjon om korleis ein kan møte ein person som sjølvskadar eller er sjølvmordsnær på ulike nivå: både direkte i møte med den det gjeld, men også på overordnet nivå gjennom planarbeid.

Dato og stad:

  • 28. august - Scandic hotel Kristiansund
  • 04. september - Scandic Seilet Molde
  • 09. oktober - Quality hotel Ålesund

Økonomi: 
Den enkelte må betale dagpakke direkte til hotellet. For prisar, sjå eget avsnitt.

Prisar:

  • Deltaking med dagpakke 28. august, kr 490,-
  • Deltaking med dagpakke 04. september, kr 550,-
  • Deltaking med dagpakke 09. oktober, kr 565,-

Påmelding:
Det er elektronisk bindande påmelding innan 04.08.2019. 

Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida.  Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05 / 71 25 84 65.

Stadfesting:
Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar.  Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
28. august 2019 09.00 - 9. oktober 2019 15.00
Sted:
Sjå invitasjon
Arrangør:
RVTS Midt og Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Målgruppe:
Ansatte på alle nivå i NAV, kommunale helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner