Fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg 26. mars 2019

Dato:
26. mars 2019 12.00 - 16.00
Sted:
Vestnes Småbåtforening, Sjøgata 41, 6390 Vestnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal med flere
Målgruppe:
Gardbrukere, skogeiere, flisprodusenter

Fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg

Publisert 12.03.2019

Fylkesmannen i Møre og Romsdal inviterer ilag med fleire til fagdag om bioenergi og gardsvarmeanlegg

Tid: 26. mars 2019 kl 12.00 - 16.00

Stad: Vestnes Småbåtforening, Sjøgata 41, 6390 Vestnes

Målgruppe: Gardbrukere, skogeiere, flisprodusenter.

Økonomi: Arrangementet er gratis.

Påmelding: Det er elektronisk bindande påmelding innan 22. mars 2019. Påmeldingsskjema finn du lenger ned på denne sida. Spørsmål knytt til påmeldinga di rettast på epost til fmmrkurs@fylkesmannen.no eller på telefon 71 25 85 05.

Stadfesting: Du vil automatisk motta ei stadfesting direkte på din epost når påmeldinga er gjort. Om du ikkje mottek slik stadfesting, er du ikkje blitt registrert som deltakar. Sjekk om du har fylt ut alle felt.

Dato:
26. mars 2019 12.00 - 16.00
Sted:
Vestnes Småbåtforening, Sjøgata 41, 6390 Vestnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal med flere
Målgruppe:
Gardbrukere, skogeiere, flisprodusenter