Møte i Samarbeidsrådet for Drivaregionen

Regjeringa har for inneverande år løyvd eigne midlar til oppstart av bygginga av fiskesperra i Driva.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.04.2014

Med dette er konkrete arbeidsoppgåver sett i gang og det inneber at Samarbeidsrådet for smitteregionen etter kvart vil få ei rekkje utfordringar og viktige funksjonar.

Det første ordinære arbeidsmøtet i Samarbeidsrådet vart halde på Sunndal rådhus 4. april 2014.

Linkar til presentasjonar og referat finn du til høgre under relaterte dokument