Satsing på sentralt gitt eksamen i grunnskolen 2022-23

Etter fleire år med avlyst eksamen, og samstundes innføring av LK20 og nye eksamenar, ønskjer Utdanningsdirektoratet skoleåret 2022-23 å sikre ei felles forståing av endringane i sentralt gitt eksamen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.09.2022


For å få ei felles forståing av endringane vil Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Statsforvaltarane skoleåret 2022-2023 tilby ei rekke kompetanseutviklingstiltak særleg retta mot faglærarar, potensielle sensorar og oppnemnde sensorar i faga norsk, engelsk og matematikk.
Under kjem informasjon om ulike tiltak og skoleringar.

  Innhald/tiltak Dato Deltakarar Form Ansvarlege
 1

Oppdateringer på udir.no

Fortløpande oppdatering Alle Digitalt Utdanningsdirektoratet
 2

Eksamenssamling – grunnskolane i Møre og Romsdal

  • Link til påmeldinga: HER 
Torsdag
03.11.2022
Sensorar og potensielle sensorar i grunnskolen Digital heildag    Fagleg innhald: Utdanningsdirektoratet Arrangør: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 3 Webinar om endring i eksamen   Februar
Dato kjem
Åpen for alle Digitalt Utdanningsdirektoratet 
 4 Sensorskolering – grunnskolen   28.03.2023  Oppnemnde sensorar Dagssamling, Gardermoen Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Statsforvaltaren M&R 
 5 Forsterka sensorskolering – grunnskolen Førebels dato 05.06.2023  Oppnemnde sensorar Fysisk, Molde Utdanningsdirektoratet i samarbeid med Statsforvaltaren M&R

 

Andre møter om eksamen og vurdering – Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

  • Eksamensmøte 2023 for skoleeigarar og skoleleiarar: Onsdag 8. februar 2023 (Veke 6).
    Påmelding og program til Teamsmøte kjem.

Sensorskoleringar:

  • Ordinær sensorskolering: 28. mars 2023. Dagssamling på Gardermoen. 
  • (Førehandssensur udir/oppmenn: 31. mai og 1. juni 2023) 
  • Forsterka sensorskolering: Førebels dato 5. juni 2023. Dagssamling Molde.

Fellessensur: Tysdag 20. juni 2023. Scandic Alexandra Molde.