Vergemålssaker for personer i Lunner og Jevnaker overføres til Fylkesmannen i Oslo og Viken

Jevnaker og Lunner endrer fylkestilhørighet fra og med 01.01.2020. Dette innebærer at Fylkesmannen i Oslo og Viken overtar ansvaret fra Fylkesmannen i Innlandet for oppfølgingen av vergemålssakene for personer som bor i disse kommunene.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.12.2019

Alle henvendelser om vergemål for personer bosatt i disse kommunene skal fra og med 01.01.2020 rettes til Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Alle løpende vergemålssaker og henvendelser som ikke er ferdigbehandlet innen 01.01.2020 av Fylkesmannen i Innlandet, vil bli overført til Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Overføringen av sakene skjer uten at du behøver å foreta deg noe ytterligere. Har du spørsmål kan både Fylkesmannen i Innlandet og Fylkesmannen i Oslo og Viken kontaktes.

Eventuelle søknader om godtgjøring og utgiftsdekning som gjelder for perioden fram til 01.01.2020, sendes Fylkesmannen i Innlandet.