Tilsyn med kommunal beredskap i Stor-Elvdal kommune 14. november og 2. desember 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Stor-Elvdal kommune 14. november og 2. desember 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2020

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29, forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (2017) § 4.

Målet med tilsynet var å undersøke om Stor-Elvdal kommunes arbeid med kommunal beredskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Varsel om tilsynet og endelig rapport ligger vedlagt.

Tilsynsinformasjon

DATO: 14. november og 2. desember 2019

STED: Stor-Elvdal kommune, Storgata 120, 2481 Koppang

ANSVARLIG: FMIN ved enhet for samfunnssikkerhet og beredskap og enhet for helse og omsorg

TYPE TILSYN: Kommunal beredskap

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.