Tilsyn med kommunal beredskap i Lesja kommune 16. oktober og 15. november 2019

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskap i Lesja kommune 16. oktober og 15. november 2019.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2020

Tilsynet er gjennomført med hjemmel i lov om kommunal beredskapsplikt, sivile
beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) (2010) § 29, forskrift om kommunal beredskapsplikt (2011) § 10 og lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) (2017) § 4.

Målet med tilsynet var å undersøke om Lesja kommunes arbeid med kommunal beredskap er i samsvar med kravene til kommunal beredskapsplikt og kommunal helseberedskap.

Varsel om tilsynet og endelig rapport ligger vedlagt.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner

Tilsynsinformasjon

DATO: 16. oktober og 15. november 2019

STED: Lesja Dovre beredskapssenter

ANSVARLIG: FMIN ved enhet for samfunnssikkerhet og beredskap og enhet for helse og omsorg

TYPE TILSYN: Kommunal beredskap