Webinarer i 2022

Illustrasjon av laptop med 12 personer på videokonferanse
Illustrasjon av laptop med 12 personer på videokonferanse

Statsforvalterens webinarserie om plan- og bygningsrett fortsetter også i 2022.

Publisert 11.03.2022

Statsforvalteren skal påse at kommunene oppfyller plikten til planlegging etter loven. I tillegg er Statsforvalterens rolle å samordne statlige og regionale myndigheters innsigelser som måtte forekomme. Regional planmyndighet skal også veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.

De siste to årene har Statsforvalteren arrangerte flere webinarer om plan- og bygningsrett for kommunenes planansvarlige i Innlandet. Bakgrunnen var at den, til da, årlige plan- og bygningskonferansen ble utsatt på grunn av koronapandemien. Webinarene har vi fått gode tilbakemeldinger om, og er noe vi ønsker å fortsette også i tiden som kommer. Men vi kan også forsikre om at vi ønsker å starte opp igjen med konferansen i løpet av vinteren 2023.

Allerede 18.mars avholdes første webinar. Tema er gjerder, og innledere er Håvard Haugnes hos Statsforvalteren og Yngvild Bildøy Lillås hos Øyer kommune. Trykk her for mer info.

Den 30.mars inviterer Innlandet fylkeskommune og Statsforvalteren til et webinar om kommuneplanens samfunnsdel. Blant temaer som belyses er kommuneplanens samfunnsdel som lokalpolitisk styringsverktøy, samfunnsplanlegging i distriktskommuner, arbeid med bærekraftsmål i samfunnsplan, Innlandsstatistikk og Statsforvalterens kommunebilder. Frist for påmelding til fylkeskommunen er 18.mars – trykk her for info og påmelding.

Den 20.mai skal Magne Djup fra juridisk enhet hos Statsforvalteren holde et webinar om forholdet mellom ny kommuneplan og eldre reguleringsplaner.

Det er også på trappene et webinar omhandlende kommuneplanens handlingsdel som retter seg mot de som jobber med økonomi og plansaker i kommunene. Endelig dato for dette kommer vi tilbake til.

På våre nettsider ligger info om både disse nevnte webinarene, men også opptak av tidligere webinarer.

Vi ønsker innspill til ønskede temaer fra dere, så ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.