Restaurering i Åkersvika naturreservat

Statsforvalter Knut Storberget og Hamars ordfører Einar Busterud sammen med Idun Nytun Christie og Werner Christie og sine geiter i Åkersvika naturreservat.
Statsforvalter Knut Storberget og Hamars ordfører Einar Busterud sammen med Idun Nytun Christie og Werner Christie og sine geiter i Åkersvika naturreservat. Foto: Erica Neby.

Statsforvalter Knut Storberget og Hamars ordfører Einar Busterud har nå offisielt innviet "Statens hus" på Vidarshovstranda. 

Publisert 18.06.2021

Det var i går den 17. juni som geiteskjulet «Statens hus» ble innviet på Vidarshovstranda i Åkersvika naturreservat. Geiteskjulet er bygget av elever fra tømrerlinja på Stange videregående skole på oppdrag fra Statsforvalteren. Det er en del av restaureringsarbeidet som har foregått på Vidarshov- og Prestegårdsstranda de siste to årene. Vidarshovstranda ble tatt inn i Åkersvika naturreservat i 2016 som kompensasjonsareal for arealer som firefelts E6 bygget ned i reservatet.

Kyr på beite i Åkersvika naturreservat.
Kyr på beite i Åkersvika naturreservat. Foto: Erica Neby.

Både Vidarshovstranda og den inntilliggende Prestegårdstranda har tidligere vært beiteområde som har grodd igjen med busker og trær siden 60-tallet på grunn av opphørt beite. Gjengroing av tidligere beiteområder skjer over hele landet, men når slike arealer ligger inne i et våtmarksreservat, finnes det både vilje og ressurser til å tilbakeføre beitemarken. 

Flybilde av Vidarshov- og Prestegårdstranda 1968.
Flybilde av Vidarshov- og Prestegårdstranda 1968. Foto: Norge i Bilder / Norge i Bilder.
Flybilde av Vidarshov- og Prestegårdstranda 2016 - før restaureringen ble gjennomført.
Flybilde av Vidarshov- og Prestegårdstranda 2016 - før restaureringen ble gjennomført. Foto: Norge i Bilder / Norge i Bilder.

Det er nemlig sånn at mange våtmarksfugler nyter godt av åpne, strandnære arealer. For eksempel vadefugl og ender som kommer til Åkersvika om våren og høsten, vil gjerne raste og lete etter mat på slike strandenger i nærheten av mudderbankene lenger ut i deltaet. Beitede strandenger i nærheten av åpent vann er også bra hekkeområder for blant annet vipe, sothøne, sivhøne og stokkand.

Den truede arten vipe er en av artene som trives på beitede strandenger.
Den truede arten vipe er en av artene som trives på beitede strandenger. Foto: Pixabay.

Siden det var bygginga av firefelts E6 som utløste kravet om å ta inn mer areal inn i Åkersvika naturreservat og gjennomføre en rekke kompenserende og avbøtende tiltak for å veie opp ulempene med vegbygginga, så er det Nye Veier som har bekostet hogsten på Vidarshov- og Prestegårdsstranda. Det er også dem som har sørget for at det ble satt opp et permanent husdyrgjerde rundt hele arealet.

Statsforvalter Knut Storberget med en av geitene som nå beiter i Åkersvika naturreservat.
Statsforvalter Knut Storberget med en av geitene som nå beiter i Åkersvika naturreservat. Foto: Erica Neby.

Nå beiter både kyr og geiter i området, og samarbeidet ser ut til å fungere bra – og det har det gjort mellom alle involverte mennesker i denne saken også. Positive og engasjerte grunneiere og entreprenører har ført til at dette prosjektet har kunne gjennomføres uten større hindringer. Vi er veldig glade for at vi har fått til denne restaureringa, og vil nå prøve å restaurere flere arealer i Åkersvika.