Lågendeltaet naturreservat - Bruk av båt i mai 2021

Statsforvalteren gir i perioden 7. - 14. mai en generell dispensasjon for bruk av båt innenfor deler av ferdselsforbudssonen i Lågendeltaet naturreservat.

Publisert 07.05.2021

I tida f.o.m. 15. april t.o.m. 14. mai er all ferdsel til vanns og på gruntområder i Mjøsa og Lågen mellom Lågendeltaet naturreservatets søndre grense og linja Svinerumpa – Mosodden forbudt, se vedlagt kart. 

Hvert år vurderer Statsforvalteren om det likevel er mulig å gi en generell
dispensasjonen for bruk av båt (uten motor) i områder sør for Vingnesbrua, i to
korridorer langs land på begge sider av Mjøsa. Bakgrunnen for dispensasjonen er et
ønske fra ro- og kajakklubben og fiskere i området. Statsforvalteren har i år vurdert at selv om våren er sen og vannstanden fortsatt lav i Mjøsa, er isen nå borte fra området, og det er relativt lite fugl i området. Det ligger likevel en del fugl sør for Vingnesbrua slik at vi oppfordrer brukerne til å legge ut båten fra Øyresvika, selv om det også nå er lov fra Vingnesvika.

Les mer om detaljene i dispensasjonen i vedlegget på denne siden. Ved spørsmål, ta kontakt med Statsforvalteren i Innlandet, tlf. 61 26 60 00, eller Statens naturoppsyn v/Arne-Johs Mortensen, tlf. 480 73 752.