Vellykket symposium for naturinteresserte

Brushane
Brushane. Foto: Pixabay karsten_madsen

Miljødirektoratet og Statsforvalteren i Innlandet har i dag arrangert et symposium på Dovrefjell for å feire at naturvernet i Norge er 100 år.

Publisert 17.08.2023

Nærmere 80 naturinteresserte mennesker samlet seg i dag for å delta på symposiet. Det var en variert gruppe med politikere, naturforvaltere, akademia, frivillige organisasjoner, skoleverket og andre interesserte. Naturkrisen, med tap av biologisk mangfold, er sammen med klimakrisen en av de største utfordringene for alt liv på jorden. Aldri har vern av natur vært mer aktuelt enn nå.

imagehk1q.png

Foto: Marie-Louise Olsen.

De fremmøtte fikk høre om det klassiske naturvernet, status nå etter hundre år med arbeid og hvilke nye grep vi bør ta for å verne om verdifull natur. Vi fikk høre at vi er tidsvitner på de endringene som skjer, at endringene skjer fort og at vi må løfte i flokk.

Vi gleder oss til fortsettelsen med samling på Fokstumyra i morgen!

Kontaktpersoner