Jubileumshefte for Fokstumyra naturreservat – en nasjonal naturarv

Foto av fremsiden til jublieumsheftet
Foto: Marie-Louise Olsen.

I anledning av 100-års jubileet for Fokstumyra naturreservat på Dovrefjell 18. august publiseres det i dag et storslått jubileumshefte.

Publisert 08.08.2023

Hva var det som skjedde på myra for 100 år siden? Og hvorfor pekte Fokstumyra seg ut så tidlig i Norsk vernehistorie? Dette kan du lese om i den nye publikasjonen skrevet i anledning av 100-års jubileet for Fokstumyra naturreservat.

Jubileumsheftet gir oss et særegent innblikk i en viktig del av norsk naturhistorie, kunnskap som nå er foreviget for ettertiden - til inspirasjon for framtiden. 

Heftet kan leses her (pdf).

Statsforvalteren ønsker alle god leselyst og velkommen til jubileumsfeiring 18. august på Fokstugu Fjellstue!

Kontaktpersoner

Om jubileumsheftet

  • Heftet er utgitt av Statsforvalteren i Innlandet
  • Forfattet av Geir Høitomt
  • Bilder tatt av Thor Østbye