Vannområdene i Innlandet

Harasjøen i Stange
Harasjøen i Stange Foto: Ola Gillund.
Oppdatert 05.10.2022

Vannregionene er inndelt i vannområder. De største vannområdene i Innlandet er Mjøsa, Glomma, Randsfjorden, Valdres samt de norske delene av de svenske vannregionene Västerhavet og Bottenhavet.

Vannområde Mjøsa består av Norges største innsjø og hele dens nedbørfelt, det vil si alle tilløpselvene med forgreininger. Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver er en ideell forening som ble stiftet i 2003 med opprinnelse i Mjøsovervåkingen som ble startet på begynnelsen av 1970-tallet. Mer informasjon om Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.

Glomma er hovedvassdraget i vannområde Glomma. Dette vannområdet strekker seg fra nord for Aursunden i Trøndelag til fylkesgrensen mellom Innlandet og Viken.

Grensevassdragene består av delområder av de svenske vannregionene Västerhavet og Bottenhavet som ligger på norsk side av riksgrensen. De norske delene av vannregion Västerhavet består av de fire områdene Femund/Trysilvassdraget -  Klaraälv, Røgden - Norsälven, Vrangselva - Byälven og Upperudsälven. Femund/Trysilvassdraget er en del av Nordens største vassdrag.

Vannområde Randsfjorden består av innsjøen Randsfjorden og tilløpselver/-bekker, samt en del mindre innsjøer innenfor nedbørfeltet. Mer informasjon om vannområde Randsfjorden finner du her.

Vannområde Valdres består primært av kommunene Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Ringerike, men også Gol og Hemsedal har store områder inn i vannområdet (Åbjøravassdaget). Vannområdet omfatter Åbjøravassdraget, Begna og Øystre Slidreåne med sideelver og avsluttes med utløpet av Sperillen i Ringerike.