Møte i rovviltnemnda region 3/Oppland 16. oktober

Neste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland er fredag 16. oktober 10.00-13.00 på Statens hus, Lillehammer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2020

Åpen post kl. 10- 10.15

Saksliste:

39/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

40/20 Godkjenning av referat fra 19. august 2020

41/20 Orienteringer – status skadesituasjon, beitesesongen 2020 og lisensfelling, korrespondanse, FKT/økonomi, orientering om myndighetsforhold og regelverk rundt fellingstillatelse, oppsummering av møter i Skjåk og Lesja i august, seminar jerv

42/20 Orienteringer fra NJFF-Oppland om lisensfellingsprosjekt jerv og gaupeovervåking i region 3/Oppland

43/20 Klage på vedtak om lisensfelling av ulv i region 3/Oppland for 2020/2021

44/20 Kvote og område for kvotejakt på gaupe i Oppland i 2021

45/20 Revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland

46/20 Dialogmøte 2020

47/20 Eventuelt

 

Sak 41/20 Korrespondanseliste 19. juni -19. aug 2020

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

23.06.20

KLD

Adresseliste

Orientering om endring i naturmangfoldsloven

x

 

 

2

03.09.20

KLD

Naturvern-forbundet

Avgjørelse på klage på vedtak om kvote for lisensfelling av jerv i region 6 2020/2021

x

 

 

3

10.09.20

KLD

Adresseliste

Endringer i forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt,felling og fangst vedrørende fellingsmetoder for jerv

x

 

 

4

11.09.20

NOAH

KLD

Klage på vedtak om lisensfelling av ulv i Oppland 2020/2021

 

 

x