Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 19.desember 2022

Siste møte i rovviltnemnda region 3/Oppland dette året blir 19.desember 2022

Publisert 06.12.2022

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir mandag 19. desember kl. 10.00 -12.00 på Rosenlund, Lillehammer.

Åpen post – 10.00 -10.15

41/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

42/22 Godkjenning av referat fra møte 6. oktober 2022

43/22 Orienteringer fra Miljødirektoratet om status ekstraordinære uttak av jerv

44/22 Orienteringer  - Erstatninger for sau tapt av fredet rovvilt, status lisensfelling jerv og ulv, korrespondanse, FKT/Økonomi

45/22 Tidlig uttak/ekstraordinære uttak av jerv

46/22 Årsplan 2023

47/22 Eventuelt

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.