Møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland 27. juni

Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland  blir mandag 27. juni kl. 10.00 -12.00. Møtet blir digitalt og eventuelle tilhørere bes om å henvende seg til sekretariatet for å få tilsendt teamslenke. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.06.2022

Åpen post kl. 10.00 – 10.15

 

Saksliste

19/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

20/22 Godkjenning av referat fra møte 5. mai  2022

21/22 Orienteringer – status rovvilt og skadesituasjon, korrespondanse, FKT/økonomi, brosjyre, møte med KLD og LMD 24. mai

22/22 Orienteringer fra Rovdata

23/22 Kvote og område for lisensfelling jerv 2022/2023

24/22 Tur med rovviltnemnda 24. og 25. august 2022

25/22 Eventuelt

 

Sak 11/22 Korrespondanseliste 5. mai – 27. juni 2022

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

06.05.22

Miljø-direktoratet

Sør-Fron kommune

Avslag på søknad om skadefelling av bjørn- Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu kommuner

x

 

 

2

13.05.22

KLD

Alle rovviltnemnder

Dagsorden for møte mellom klima- og miljødepartementet og landbruks- og matdepartementet ved statssekretærer og rovviltnemndene 24. mai 2022

 

x

 

3

15.05.22

NJFF-Oppland

Rovviltnemnda i region 3

Rapport fra gauperegistrering 2021/2022

x

 

 

4

16.05.22

Miljø-direktoratet

Sel kommune

Avslag på søknad om skadefelling av bjørn- Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner

x

 

 

5

23.05.22

Miljø-direktoratet

Nord-Fron kommune

Avslag på søknad om skadefelling av bjørn- Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner 23. mai 2022

x

 

 

6

30.05.22

NJFF-Oppland

Rovviltnemnda i region 3

Rapport for prosjekt «Effektiv felling av jerv i Oppland» 2021/2022

x

 

 

7

02.06.22

Miljø-direktoratet

Nord-Fron kommune

Avslag på søknad om ekstraordinært uttak av jerv i region 3 våren 2022

x

 

 

8

01.06.22

Statsforvalteren i Innlandet

Adresseliste

Brosjyre «Rovvilt og beitesesongen 2022»

x

 

 

9

21.06.22

KLD

Adresseliste

Høring om lisensfellingsperioden for jerv. Høringsfrist 29. juli 2022

 

 

x

Kontaktpersoner