Forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland

Revidert forvaltningsplan for rovvilt i region 3/Oppland ble vedtatt i rovviltnemndas møte 17. desember 2020. Den kan leses her.

Publisert 22.01.2021