Summende gårdsbruk og bymiljøer i Innlandet

Foto: Victoria Marie Kristiansen.

Har du lagt merke til det yrende livet i blomsterenga en varm sommerdag? Det er humler, bier, sommerfugler, biller og blomsterfluer som sanker mat, pollinerer planter og bidrar til å opprettholde matproduksjonen vår. Kort og godt leverer de tjenester vi er helt avhengige av.

Publisert 22.04.2021

Svært mange av de ville pollinerende insektene er truet og i tilbakegang over store deler av verden, og også i Norge. Dette skyldes først og fremst at leveområdene reduseres i størrelse eller splittes opp i små, isolerte forekomster. Når leveområdene blir færre forsvinner også matfatet, det blir færre blomsterrike miljøer og antall insektarter går ned.

Gjennom tilskuddsordningen "Tiltak for ville pollinerende insekter" er det i 2021 planlagt en rekke tiltak for å bedre levekårene for ville pollinerende insekter i Innlandet. Bl.a. skal det etableres en pollinatorpassasje i Hamar sentrum, flere slåtteenger, blomsterrike kantsoner og naturbeitemarker skal restaureres rundt omkring i fylket, og i allerede etablerte enger skal det gjennomføres skjøtselstiltak. Fristilling av steingjerder for å sikre overvintringsområder for en del av insektene, samt planting og fristilling av seljetrær for å sikre mattilgangen på våren er også blant tiltakene som får tilskudd i år. 

Siden tilskuddsordningen kom i 2019, har vi sett en gradvis økning i antall søknader. Dette viser at det er en økende interesse for å ta vare på de minste "arbeiderne" i samfunnet vårt, som på varme sommerdager summer tilfredse rundt blomsterkronene i slåttemarka eller i vegkanten.