Kritisk for villreinen nord i Rondane – Grimsdalsvegen må nattestenges

Villrein
Villreinkalv Foto: Anders Mossing / Anders Mossing.

Akkurat nå prøver villreinen nord i Rondane å krysse Grimsdalsvegen for å komme sørover til sommerbeitene sine. Faren ved at reinen blir stående i et for lite område over tid er både sykdommer og at det blir for lite mat. Det er nå viktig at villreinen får krysset veien.

Publisert 17.07.2023

I et forsøk på å få reinen til å krysse vegen, vedtar Statsforvalteren umiddelbar nattestenging av Grimsdalsvegen mellom Vegaskillet og Pondarvangen for motorkjøretøy inkludert elsykkel i perioden onsdag 19. juli kl. 21.00 til onsdag 26. juli 2023 kl. 07.00.

Stengingen gjelder fra klokken 21.00 – 07.00 alle dager. Stengingen inkluderer parkering med motorkjøretøy på eller langs vegen, herunder camping. Dette er vedtaket er hjemla i naturmangfoldloven § 70, 71 og 72.

Statsforvalteren i Innlandet har som mange andre sett med økende bekymring på situasjonen for fostringsflokkene (simler og kalver) av villrein som nå ser ut til å bli stående nord for Grimsdalsvegen, uten å greie å trekke sørover over veien. Villrein er avhengig av store leveområder.

Hastemøte

På et hastemøte 17. juli der Dovre kommune, Dovre Fjellstyre, Gimsdalsvegen, Villreinutvalget Rondane nord, SNO, Mattilsynet, Norsk villreinsenter og Statsforvalteren var til stede, var det stor enighet om å forsøke dette tiltaket. Dyra har det ikke bra slik situasjonen er nå, og vi må gjøre hva vi kan for at reinen skal komme seg til nye beiter og unngå sykdom. Vi trenger derfor hjelp fra alle som har planer om å oppholde seg i dette område fra 19. juli til 26. juli om å respektere kjøre- og campingforbudet i dette området.

Gjennom å kun stenge vegen natterstid, håper vi at ulempene for brukerne av området blir akseptable

Ønsker ikke kopi av 2019

I 2019 ble en stor villreinflokk stående nord for Grimsdalsvegen på et relativt lite område uten å krysse sørover igjen før 19.juli. Samme år førte et fotråteutbrudd til at anslagsvis 30-40 % av kalvene i den nordligste delen av Rondane døde .. Fra tamreindrifta er det kjent at slike sjukdomsutbrudd oppstår når dyrene står for tett, (se eget avsnitt om fotråte bakerst).

Det er nå sterk bekymring for at en er i ferd med å få samme situasjon på nytt. Opp mot 900 villrein står fortsatt nord for Grimsdalsvegen. Reinen har flere ganger den siste tida prøvd å krysse Grimsdalsvegen, men har trukket tilbake før de har nådd vegen, sannsynligvis fordi de er blitt skremt. I tillegg til økende sjukdomsfare begynner områdene også å bli nedbeita.

Fotråte hos villrein i Rondane

Den mest fremtredende og synlige sykdommen på villrein i Rondane per i dag er fotråte. Fotråte er tetthetsavhengig og dyr som går i store flokker på små areal er mest utsatt. Sykdommen skyldes en infeksjon med bakterien Fusobacterium necrophorum. Bakterien kommer inn i dyrene via sår og rifter i huden. Der utvikles en betennelse i fotens bløtvev som fører til vevsdød og er svært smertefullt for dyrene. Sykdommen har 70-80% dødelighet.

Kunnskapen om smittespredningen er mangelfull. Fotråte var imidlertid vanlig tidligere i tamreinnæringa. Da knyttet til melkebruk, samling og foring. Altså situasjoner der dyrene stod tett på samme område over tid.

Her kan du se en video av kalv med fotråte.