Endringer i motorferdselregelverket

Den 16. april 2021 ble lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 1977 og forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av 1988 endret.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2021

Regelverket ble endret på disse punktene:

  • Kommunene får myndighet til å tillate ferdsel med båt med elmotor på inntil 800 watt, på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. En slik tillatelse krever særskilt vurdering knyttet til dyreliv, og det er ikke tillatt med motorferdsel som innebærer vesentlig skade på fugleliv.
  • Statens naturoppsyn får adgang til å kontrollere om fører av motorkjøretøy eller -fartøy har med nødvendige dokumenter under kjøring, og til å ilegge overtredelsesgebyr hvis føreren ikke overholder bestemmelser i motorferdsellovgivningen.
  • Myndighetsfordeling og delegering er endret i flere bestemmelser. Endringene gjør at myndigheten i større grad vil kunne delegeres internt i kommunen. De generelle rammene for delegering i kommuneloven gjelder.

Endringene i regelverket er detaljert beskrevet i brev fra Klima- og miljødepartementet datert 26. april 2021. Vi oppfordrer alle som jobber med motorferdsel til å sette seg inn i dette.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.