Skjønnsmidler til klimaprosjekter

Fylkesmannen har tildelt skjønnsmidler til prosjekter i kommuner i Innlandet. Fem av disse omfatter tiltak innen grønn omstilling og reduksjon av klimagasser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.06.2020

De fem prosjektene er:

«Prototype resirkulert leie-til-eie bolig» i Nord-Odal, Eidskog, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal og Åsnes som er tildelt 500 000 kr. Formålet med prosjektet er å utvikle en prototype på en etablererbolig der minst 50% av byggematerialet er basert på enten resirkulert eller gjenbruk av materiale. Øvrig byggemateriale skal ha lavest mulig klimafotavtrykk.

«SMART City», i Gjøvik som er tildelt 1 000 000 kr. Programmet er en overbygning for flere utviklingsprosjekter som alle styres mot mål og innovative løsninger innen klima, miljø eller ressursbruk.

«Sirkulære Solør 3» i Våler og Åsnes som er tildelt 500 000 kr. Målrettet utvikling av sirkulære initiativ, der biologiske ressurser utnyttes bedre. Kommuner og lokalt næringsliv arbeider med utvikling av en industrisymbiose.

«Urbant landbruk» i Hamar som er tildelt 600 000 kr. Se egen sak om prosjektet her.

«Myrmoen Miljøstasjon og Slambehandlingsanlegg» i Sel, Dovre, Lesja, Lom, Skjåk og Vågå som er tildelt 500 000 kr. Utredning av alternative slambehandlingsmetoder.

Les om hele skjømmsmiddeltildelingen her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner