Overvåkingsrapporter

Undersøkelser som gjennomføres jevnlig og med høy frekvens publiseres her som overvåkingsrapporter. Disse undersøkelsene omfatter blant annet el-fiske på faste stasjoner for overvåking av ungfisk, ulike metoder for registrering av gytefisk, data fra fisketrapper og overvåking av en bestand av elvemusling.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Begna

Dokka-Etna

Fallselva

Gausavassdraget

Gudbrandsdalslågen

Hadelandsvassdrag

Hunnselva

Lenavassdraget

Moksa

Vinstra elv

Våla