Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Standard for markberedning i Hedmark og Oppland (revidert april 2014)

Markberedning er et viktig tiltak som er nødvendig for å møte fremtidas forsterkede behov for effektiv og rasjonell skogproduksjon, samtidig som viktige miljøverdier ivaretas. Standarden ble prøvd ut i 2013, og revidert på noen punkter før sesongen 2014.

Les mer i den nye markberedningsstandarden (kortversjon pdf) (revidert utgave april 2014)

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.04.2013 av Administrator

Her er hele presentasjonen på Vårsamlinga 10. april 2014 hvor prosjektleder for markberedningsstandarden Trygve Øvergård fra Skogkurs gjennomgikk den reviderte standarden: Ny standard for markberedning

 

 

 

Aktuelt

Terningkast seks

Hvorfor markberedning?

+ Raskere etablering
+ Høyere overlevelse
+ Bedre vekst

Dette gir kortere omløpstid