Miljøtilskudd i jordbruket 2022

Åkerlandskap med honningurt og andre blomsterplanter i forgrunnen
Sone med pollinatorvennlige planter sådd i åkerkanten Foto: Stig Horsberg.

Veilederen for å søke regionale miljøtilskudd er nå klar. Der finner du informasjon om tiltakene du kan søke om tilskudd for, foreløpige tilskuddssatser og regelverket.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.07.2022

Veilederen finner du på denne siden. Du kan enkelt finne fram i veilederen og lese om de tiltakene som er aktuelle for deg. Bakerst i veilederen finner du skjøtselsråd for noen av tiltakene, samt forskriften for regionale miljøtilskudd i Innlandet.

Greit å vite for søknadsomgangen 2022

Det er lite endringer i regelverket for regionale miljøtilskudd i 2022. Det er likevel verdt å merke seg noen sentrale endringer i foreløpige tilskuddssatser og tiltaksklasser i 2022.

Mer støtte til vannmiljøtiltak

Flere av de foreløpige tilskuddssatsene for tiltak som reduserer avrenning til vann er økt. Ved jordbruksavtalen 2022-2023 fikk Innlandet fylke 18,5 mill. kroner ekstra øremerket til vannmiljøtiltak rettet mot Oslofjorden. Ingen jordarbeiding om høsten er det mest effektive vannmiljøtiltaket vi vet om. Statsforvalteren har derfor i samråd med faglaga økt tilskuddssatsen med kr 25,- pr. dekar i alle erosjonsklasser i prioriterte områder og tilsvarende kr 15,- pr. dekar i andre områder. Vi håper denne økningen i satser fører til at flere lar jorda ligge urørt gjennom vinteren.

Vi har også økt satsene vesentlig for de andre vannmiljøtiltakene slik som grasdekte kantsoner og grasdekte vannveier og grasdekte striper. Nedlegging/nedfelling av husdyrgjødsel og spredning av husdyrgjødsel med rask nedmolding regnes også som et vannmiljøtiltak, og vi har økt satsene for disse to tiltakene med 10 kr pr. dekar.

To tilskuddssatser for setring

For drift av seter er det nå ulik sats om seterdrifta har vart 4-6 uker eller 6 uker eller mer med satser på hhv. 70 000 kr og kr 90 000 kr. Dette er en vesentlig økning i forhold til tidligere.

Klimarådgiving
Det er nå gjort endringer i tiltaksklasser for klimarådgiving; en til en rådgiving, to til en rådgiving og grupperådgiving. Det er forskjellige tilskuddssatser for tiltaksklassene. Det er ikke krav til å legge ved kvittering på klimarådgiving som i 2021, men du må legge ved godkjent tiltaksplan som er underskrevet av rådgiver(e) og foretaket.


Søknadsfrist

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober for foretak, og 15. november for beitelag.