Fjellandbruk

Statsforvalteren i Innlandet er tildelt midler for satsing innen fjellandbruket i Innlandet. Dette er en 4-årig satsing med oppstart i 2019. Innlandet er én av de fire regionene der en skal ha en spesiell satsing innen fjellandbruket i perioden 2019-2022. De andre regionene er Vestfold og Telemark, Oslo og Viken og Trøndelag.

 

Publisert 22.01.2021

Fjellandbrukssatsingen i Innlandet bygger videre på erfaringene fra fjellandbrukssatsingen i perioden 2014-2016, og legger til grunn en målsetting om å styrke grunnlaget for bærekraftig verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk, seterbruk og bygdenæringer.

Statsforvalteren har i samråd med næringsorganisasjonene og fylkeskommunene blitt enige om å forvalte midlene til prosjekter/tiltak (fellestiltak) innenfor følgende områder:

  • Tiltak som bedrer lønnsomheten innenfor tradisjonelt landbruk – uten fokus på økt produksjon
  • Utredning-/utviklingstiltak; agronomi, beite, høsting, nye planter, klimatilpasning m.m.
  • Satsing på unge bønder/nye bønder: fagsamlinger, møteplasser, nettverk m.m.
  • Skape/opprettholde god fagkompetanse, fagmiljøer og møteplasser
  • Bedre utnytting av utmarksbeiteressursene

Følgende kommuner er definert som «Fjellandbrukskommuner» i Innlandet:

Skjåk, Lesja, Dovre, Lom, Vågå, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Gausdal, Øyer, Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Engerdal, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal, Rendalen og Stor-Elvdal.

Vi oppfordrer med dette de ulike aktørene innen landbruket (organisasjoner, institutter, kommuner, samarbeidsorganer m. fl.) om å søke tilskudd til tiltak og prosjekter som støtter opp om målsettingene og de prioriterte satsingsområdene i fjellandbruket.

Søknadsfrist for søknad om tilskudd til prosjekter/tiltak er satt til 1. april 2022.

Benytt søknadsskjemaet på denne siden. Søknaden sendes postmottaket til Statsforvalteren i Innlandet, se adresse på skjemaet.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.