Tilpasset gjødsling ved hjelp av satelittbilder

Satelittbilder for gjødsling
Satelittbilder for gjødsling Foto: Åsmund Langeland.

Åpent kurs i hvordan vi kan bruke satelittbilder til å fordele gjødsla på en god måte til ulike deler av åkeren. Det blir en gjennomgang av ulike digitale tjenester. 

Publisert 02.06.2021

Dataprogrammene gir deg oversikt over variasjon i åkeren på bakgrunn av veksten. Verktøyene kan ikke beregne gjødselbehov, men fordele den mengden nitrogen du oppgir ut fra behovet på ulike deler av åkeren. Som Åsmund Langeland i NLR Innlandet sier det når han refererer til Robin Hood: "Ta fra de rike (der biomassen er grønnest) og gi til de fattige (de lyse partiene på åkeren der næringsbehovet er størst). 

Program:

  • Introduksjon av teknologi til variabel tildeling – Åsmund Langeland
  • Praktisk bruk av CropSAT og Atfarm – Per Gunnar Kraggerud

Les mer og meld deg på her. 

Kurset arrangeres av Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Øst. Kurset er støttet med klima- og miljømidler.

Kontaktpersoner