Kornskole på Hedmarken

Både nye og erfarne kornbønder ønskes velkommen til å bli med på kornskole. Målet med kurset er å øke den grunnleggende kunnskapen om korndyrking, med fokus på god agronomi og dyrkningsteknikk.  

Publisert 04.10.2021

Kurset er rettet mot nye kornprodusenter, men passer også for deg med lengre erfaring som ønsker faglig påfyll på et grunnleggende nivå.

Aktuelle temaer som blir gjennomgått på kurskveldene er; jord, jordarbeiding, jordpakking, grøfting, gjødsling, kalking, husdyrgjødsel, sortsvalg, vekstskifte, høstkorndyrking, økologisk dyrking, dyrkingsøkonomi, dekningsbidrag, plantevern, plantevernjournal, høsting, tørking, lagring, krav til kvalitet på kornet, med mer. Denne gangen har vi eget foredrag om presisjonsjordbruk og vi planlegger en demonstrasjon av dette på markvandringen.

Kurset blir avholdt over fem onsdagskvelder fra november
2021 til og med januar 2022, og avsluttes med en markvandring i juni.

Påmelding på e-post til Øyving Håland: oyha@ringsaker.kommune.no