InnSats - Klimastatus Innlandet

Dato:
12. november 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner, næringsliv og organisasjoner
Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Fredag 12. november blir det et digitalt klimaarrangement i regi av Statsforvalteren. Konferansen vil gi status for både klimagassutslipp og tiltak i Innlandet, og skal stimulere til forsterket innsats med å redusere utslippene. Internasjonal politikk av betydning for Innlandet blir presentert og ulike aktører vil diskutere veien videre i den grønne omstillingen.

Publisert 03.09.2021

Konferansen strømmes live på youtube. Klikk her for å komme til konferansen.

Sendingen starter 09:00.

Se arrangementet på Facebook.

Program

Møteleder: Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør hos Statsforvalteren.

09:00

Velkommen

 
 • Velkommen ved Statsforvalterens barn- og ungepanel
 • Innledning ved statsforvalter Knut Storberget
 • Musikalsk innslag ved Ingrid Olava.
09:15

Det store bildet

 
 • EU - hva skjer og hva betyr det for Norge og Innlandet?
  Ved Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse.
09:45

Norsk politikk – hva gjelder nå?

 
 • Regjeringens klimaambisjoner ved Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
09:55 Pause - 10 min.

10:05

Hvordan går det med utslippene i Norge og Innlandet?

 
 • Norges utslipp ved Ingeborg Rønning, Miljødirektoratet
 • Hva slags klima og konsekvenser forventes i Innlandet ved fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, Statsforvalteren i Innlandet
 • Utslipp i Innlandet ved Gaute Gangås og Jørn Karlsen, Statsforvalteren i Innlandet

10:30

 

 

 

 

Hva skjer i Innlandet? Del 1.

 • Regional plan for klima, energi og miljø ved fylkesvaraordfører Aud Hove, Innlandet fylkeskommune.
 • Status for klimatiltak i kommunene Innlandet ved Gaute Gangås og Jørn Karlsen, Statsforvalteren i Innlandet.
11:00 Pause - 30 min. 
11:30

Musikalsk innslag

 • Ved Ingrid Olava

11:35

 

 

 

 

 

 

 

Hva skjer i Innlandet? Del 2.

 • Status for klimatiltak i kommunene Innlandet fortsetter
 • Slik gjør vi det – eksempel på klimaarbeid i Gjøvik kommune.
 • Grønn framtid – midler til bærekraftig næringsutvikling. Hva er oppnådd? Ved Torunn H. Kornstad, Innlandet fylkeskommune.
 • Klimapartner Innlandet – et offentlig-privat samarbeid ved Amund Hagen Kristiansen, Innlandet fylkeskommune.
 • Grønn omstilling i næringslivet i Innlandet ved regiondirektør Jon Kristiansen, NHO Innlandet.
12:10 Pause - 5 min.

12:15

 

 

 

 

 

Vegen framover

 • Opptakt til panelsamtale - Inspirasjonsforedrag til kommuner og næringsliv i Innlandet om det grønne skiftet ved Beate Nossum, Managing partner i Footprint.

 • Panelsamtale – Hva skal til for å kutte utslippene mer i Innlandet?Samtale med statsforvalter Knut Storberget, fylkesvaraordfører Aud Hove og ordførerne Mariann Skotte (Lesja), Einar Busterud (Hamar) og Kari Heggelund (Åsnes)

12:45

 

 

Avslutning

 • Appell fra Mari Hasle Einang
 • Avrunding fra Statsforvalteren
Dato:
12. november 2021 09.00 - 13.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet
Målgruppe:
Kommuner, næringsliv og organisasjoner