Råd og tips til forebygging av karantene av ansatte i helse- og omsorgssektoren

Foto: Markéta Machová/Pixabay.

Innlandet er i en situasjon med økende smittetrend. Ansatte i helse- og omsorgssektoren som settes karantene kan få store konsekvenser. Her er en liste med råd og tips til hvordan tjenestene kan organiseres for å redusere risikoen.

Publisert 21.12.2020

Erfaringer viser at både ansatte og pasienter i sykehjem og hjemmetjenester har blitt smittet av koronavirus. Dersom en smittesituasjon fører til at mange ansatte må ut i karantene samtidig kan dette få store konsekvenser for tilgang til kvalifisert helsepersonell. Det er derfor viktig at virksomhetene forsøker å organisere tjenestene på en måte som i størst mulig grad forebygger dette. Dette gjelder også i kommuner der det for tiden er lite smitte.

Under er en liste med utdrag av Nasjonale veiledere, samt erfaringer fra Oslo kommune om hvordan tjenestene kan organiseres for å redusere risikoen for at en slik situasjon oppstår.


Definisjon av nærkontakt

 • kontakt med andre personer med mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter
  eller
 • direkte fysisk kontakt med andre personer
  eller
 • direkte kontakt med andre personers sekreter (f.eks. spytt, snørr og tårer).

Kontakt mellom pasienter, pårørende eller andre og helsepersonell som bruker forsvarlig smittevernutstyr regnes ikke som nærkontakt.

Kilde: FHI - Definasjon av nærkontakt.

1. Personalplanlegging

 • sørg for å ha reservepersonell å sette inn ved smitte
 • oversikt over personer som har vært i avdelingen/enheten for å lette ev smittesporing

Kilde: Helsedirektoratet

nasjonalthelsepersonell.no

nav.no

2. Organisering av personell

 • Etabler arbeidslag/vaktlag
 • Unngå at ansatte jobber på flere avdelinger/enheter
 • Unngå så langt det er mulig at ansatte jobber ved flere virksomheter, der dette ikke er mulig sørg for oversikt over hvor hver enkelt har arbeidet
 • Unngå unødvendig trafikk gjennom avdelinger, dette gjelder også renholdere, vaktmestere og andre
 • Test nytt personell

3. Garderobe

 • Unngå at ansatte fra ulike avdelinger/enheter blir i direkte fysisk kontakt med hverandre
 • Ha ulik oppmøtetid i garderoben
 • Ta i bruk alternative rom /tilleggsrom

Kilde: FHI-webinar: Utbrudd med covid.19 i sykehjem- årsaker og hva kan vi gjøre for å unngå/ begrense utbrudd

4. På vaktrommet eller møterom (eks ved vaktskifter, under rapporter, lunsj, kaffepauser osv.)

 • Merk tydelig på døra hvor mange som kan oppholde seg i rommet
 • Legg til rette for 2 meters avstand
 • Marker avstander inne på rommet (gulv, pulter osv)
 • Fjern stoler utover det antall som rommet er beregnet på
 • Vær oppmerksom på tid – under 15 min. bruk stoppeklokke

Kilde: sykehjemsetaten Oslo kommune, erfaringsdeling 10.12.2020

5. Personlig beskyttelsesutstyr

 • Rett bruk av smittevernutstyr til rett tid, i riktige situasjoner etter nasjonale anbefalinge

Kilde: FHI

6. Opplæring

 • Identifisering av Covid 19-symptomer
 • Gode systemer for inkludering av vikarer i smittevernrutiner og nye prosedyrer
 • Følge opp personalets etterlevelse av smittevernrutiner
 • Repetere prosedyrer
 • Basale smittevernrutiner

7. System for formidling av informasjon og endringer

 • Bruk digitale og analoge plattformer ​
 • Informasjonen må være lett forståelig og tilgjengelig
 • Ansatte må kjenne til hvor de finner informasjon og benytte seg av de kildene​

Kilde: Helsedirektoratet - Kap. 11 - Opplæringsressurser


Listen er ikke utømmelig, sjekk lenker og annen relevant informasjon på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet for mer informasjon.