Svar på spørsmål om sammenkomster

Statsforvalteren i Innlandet svarer på spørsmål om private sammenkomster vs. sammenkomster på offentlig sted.

Publisert 29.03.2021

Spørsmål: Det er uklart formulert i covid-19-forskriften hvor man kan samles utendørs og være inntil 20 personer. Det er sagt at man ikke bør ha besøk av mer enn to verken innendørs eller i egen hage, men hva gjelder om man vil ha et privat arrangement med familie eller venner utendørs?

Svar: Det må skilles mellom sammenkomster i private hjem, hager, hytter osv., og private sammenkomster som gjennomføres på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut.

Reglene om arrangement i covid19-forskriften kap. 5 regulerer kun sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs areal som leies eller lånes ut. Private sammenkomster på slike steder vil være et arrangement i henhold til § 13 første ledd bokstav f. Med private sammenkomster menes "sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier" og "fester".

Et arrangement må altså avgrenses mot ansamlinger av personer som ikke skyldes at noen har invitert, annonsert eller på annen måte organisert dette. Dvs. at det mangler en arrangør. Klare eksempler på dette er individuelle besøk på strand, i parker, på museum, på spisesteder mv. Forskriften er derfor ikke et generelt forbud mot ansamling av personer.

Samlinger i eget hjem eller i egen hage faller utenfor forskriften, da gjelder de nasjonale anbefalingene som nå er:

  • Én-meteren blir nå til to-meteren. Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig, bortsett fra dem du bor med, kjæresten din eller 1-2 faste kontakter om du bor alene.
  • Vi anbefaler maks to gjester på besøk.
  • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
  • Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

Kontaktpersoner