Statsforvalteren: Smittevern-anbefalinger pga. spredning av et mer smittsomt koronavirus i Oslo og Viken

Anbefalingene kommer fra kriseledelsen hos Statsforvalteren i Innlandet etter et ekstraordinært møte nå i kveld. 

Publisert 22.01.2021

Den engelske varianten av koronaviruset er påvist i tester fra to avdøde sykehjemsbeboere i Nordre Follo.

FHI sier at det er stor sjanse for ytterligere smittespredning, gitt at denne varianten har forårsaket store utbrudd i andre land i Europa – og fordi viruset kan ha vært i omløp i over to uker.

Det må gjøres en betydelig innsats for å få stoppet det, sier FHI.

Statsforvalteren i Innlandet deltok i ettermiddag i kriseledermøtet i Oslo og Viken, der FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog understreket nødvendigheten av å unngå unødvendige reiser i dette området.

Kriseledelsen hos Statsforvalteren anbefaler derfor å unngå unødvendige reiser til Oslo og Viken som følge av den uavklarte smittesituasjonen.

Folk som er på besøk i Innlandet fra Oslo og Viken bes også om å minimere antall kontakter med lokalbefolkningen og andre.

Kriseledelsen vil samles igjen lørdag og vil kalle inn kommunene sør i fylket til møte.

-Vi vil i samråd med kommunene vurdere anbefalinger om strengere tiltak, sier statsforvalter Knut Storberget.

Øvrige kommuner i Innlandet er også invitert til å delta på møtet.

-Det er viktigere enn noensinne å følge smittevernreglene, sier fylkeslege Harald Vallgårda.