Staten tar nå regningen for testing av grensependlere

Endringen trådde i kraft 16. april og frem til da har det vært arbeids- eller oppdragsgiver som i henhold til covid19-forskriften §§ 6b tredje ledd både skulle organisere, gjennomføre og finansiere disse testene. Dette har for noen arbeidsgivere utgjort store kostnader.

 

Publisert 20.04.2021

Det er kommunene som har fakturert arbeidsgiverne, og det har også vært krevende for kommunene å håndtere ordningen. Fra den 16. april skal altså arbeids- eller oppdragsgiver nå kun organisere og gjennomføre testingen. Staten tar regningen for disse testene. Kommunene må derfor ikke lenger fakturere arbeidsgivere for test dersom denne tas på grensen eller andre steder.

Kontaktpersoner