Smittevernråd til sykehjem og helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem

Folkehelseinstituttet har utarbeidet sider med råd som skal bidra til å redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester smittes med covid-19.

Publisert 25.05.2021

Sykehjem

I sykehjem hvor mange beboere har høy alder, underliggende sykdom og kognitiv svikt, er risiko for alvorlig forløp av covid-19 og smittespredning i institusjonen høy. Beboere i sykehjem er derfor prioritert med hensyn til vaksine mot covid-19 og mange beboere er nå fullvaksinerte. Det er fortsatt viktig å beskytte uvaksinerte beboere og ansatte i sykehjem. For å redusere risikoen for covid-19, bør sykehjemmene gjennomgå og iverksette tiltak, rutiner og organisering. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en side med råd til sykehjem under covid-19 pandemien.

Helse- og omsorgstjenester i private boliger og private hjem

Folkehelseinstituttet har også utarbeidet en side med råd som skal bidra til å redusere risikoen mest mulig for at tjenestemottakere og ansatte i helse- og omsorgstjenester i privat bolig og private hjem i samlokaliserte omsorgsboliger mv. smittes med covid-19. For å forebygge smitte, bør tjenesten gjennomgå og iverksette anbefalte tiltak, rutiner og organisering. Les mer på Folkehelseinstituttet sin side.

Kontaktpersoner