Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Regjeringen innfører obligatorisk testing på grensen

Den obligatoriske testingen gjelder for personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt. Dette vil gjelde fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Publisert 16.01.2021

Grunnet kapasitetutfordringer på Svinesund, er det gitt ett midlertidig unntak som sier at personer med fast bopel i Norge kan teste seg et annet sted enn på grenseovergangsstedet dersom ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over 1 time. Testen må tas så snart som mulig og senest innen 24 timer.

Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten på Svinesund er god nok.

For Innlandet gjelder dette disse tre lovlige grenseovergangene:

Politidistrikt

Grenseovergangssted

Åpningstid

Grense

Innlandet

Støa

0800-2100

Land

Innlandet

Magnormoen

0000-2400

Land

Innlandet

Riksåsen

0800-1530

Land

I pressemeldingen presiseres det at det er viktig å fylle ut det digitale innreiseregistreringsskjema før man ankommer grensen.

Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

Les hele pressemeldingen fra regjeringen her.