Flere grupper får nå benytte de stengte grenseovergangene

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet en utvidelse av gruppen reisende som kan benytte stengte grensepasseringssteder. Endringene trer i kraft fra 22. januar kl. 12.00.

Publisert 22.01.2021

Disse gruppene kan nå krysse de stenge grensovergangene:

 • Pendlere som ankommer Norge fra Sverige eller Finland som ledd i reise mellom arbeidssted og bosted, jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b første ledd. (ny)
 • Skoleelever som dagpendler mellom Norge og Sverige eller Finland, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav d og § 6b fjerde ledd. (ny)
 • Reisende med behov for å krysse grensen til Sverige/Finland på vei mellom to punkter i Norge, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd bokstav c og § 6a bokstav a. (ny)
 • Reisende som utfører varetransport, jf covid-19-forskriften § 4d tredje ledd
  bokstav e.
 • Reisende med samfunnskritiske funksjoner (nødetater, pendlere og reisende
  innenfor de fastsatte kategoriene), jf. covid-19-forskriften § 4d tredje ledd
  bokstav f.

Alle må gjøre seg kjent med reglene for testing som gjelder for den enkelte gruppe. Her er det ingen endringer.

Innlandet politidistrikt melder at grensepatruljene er gjort kjent med endringene.