Over 300 karantenerom rigget i rekordfart i Innlandet

Trysil har 161 rom klare på mandag, og Gjøvik, Gran og Elverum stiller med resten av de over 300 karantenerommene som nå settes inn for å unngå importsmitte.  

Publisert 17.06.2021

Til tross for merarbeid, har Trysil, Gran, Gjøvik og Elverum sagt ja til karantenehotell. - At kommunene stiller opp og tar dette ansvaret, det setter vi stor pris på. Når kommuner i Innlandet skaffer 325 nye rom nå, dekker det et viktig og nødvendig tilbud for å unngå smitte og nye utbrudd i hele det norske samfunnet, sier statsforvalter Knut Storberget.

Besøkte Trysil

Assisterende statsforvalter Sigurd Tremoen og fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund besøkte Trysil torsdag for å se innsatsen i praksis. Fra møterommet på karantenehotellet Trysil-Knut ledet de ukas koronamøte med alle kommunene i Innlandet og gav honnør til dem som tar dette oppdraget på toppen av arbeidet de allerede har med pandemien.

Frivillige løsninger bedre enn pålagte

Det er stort behov for karantenehotell, som er et viktig tiltak for å unngå importsmitte når landet nå gradvis åpnes kontrollert opp. Statsforvalteren har fått i oppgave å skaffe karantenehotell, og har den siste uka hatt tett kontakt med kommunene for å finne noen som ville ta dette oppdraget frivillig, uten å bli pålagt det av staten. Det finnes en påleggshjemmel i covidforskriften som kan brukes, men det er ikke en ønsket løsning, sier Lund.

Fire kommuner rigger 325 rom – kan bli flere

Statsforvalteren inngår nå avtaler med Gran, Gjøvik og Elverum i tillegg til Trysil. I Gran etableres 55 karantenerom. På Gjøvik vil 90 karantenerom være klare til bruk i løpet av et par uker. I Elverum er 85 rom er klare til bruk fra den 19. juni. Det har også vært samtaler med flere kommuner, blant annet i Gudbrandsdalen.

Vil stå på for å komme gjennom pandemien

Trysil har allerede 61 karantenerom og øker nå med 100. Sammen med Eidskog starta Trysil de første karantenehotellene i november. – Vi har sett at noen må stå på hvis vi skal komme oss gjennom pandemien. I Trysil er det mange reiselivsbedrifter. Grunnet pandemien er en del stengt nå, så det er mange ledige rom, sier Hans Martin Aas, beredskapskoordinator i kommunen.

Han har god erfaring med driften av karantenehotellene. - Det blir noe merarbeid, og nå får vi på plass et team som skal være kontaktpersoner og et vaktselskap skal være telefonvakt utenom ordinær arbeidstid. Man bør ha tenkt gjennom en robust organisering fra dag 1. Grenseteststasjonen er åpen rett ved det ene hotellet, så det avhjelper testingen. Det er friske personer som dette stort sett dreier seg om, påpeker Aas, som ikke husker noen som har trengt legehjelp.

- Det er absolutt greie folk å samarbeide med, de som kommer, sier Aas, som har prøvd å ha kontakt med hvert reisefølge – og informert om rettigheter og plikter ved å bo på karantenehotell. God informasjon forebygger frustrasjon og noens frykt hos de som kommer. De fleste som kommer til Trysil er arbeidstagere fra Latvia og Litauen, en del svensker og enkelte nordmenn.

Dekkes av staten

I utgangspunktet er det et tak på 2500 kroner pr rom i refusjonsordningen, som forvaltes av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Dette inkluderer alle utgifter kommunen har med karantenehotell, unntatt helse som dekkes via Helsedirektoratet. Kommunene kan også få dekket ytterligere utgifter dersom det er nødvendig for å kunne stille plasser til disposisjon.

Mange må i karantene

Pr 14. juni er det slik at alle innreisende fra land utenfor enn EØS/Schengen inkl. Sveits og Storbritannia må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Disse reglene har vært endret flere ganger, og skal du reise, må du lese deg opp på regjeringens nettsider.

Les mer om karantenehoteller og regler her:

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjema-for-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnet-oppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/?expand=factbox2857909

Kontaktpersoner