Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kjøreregler/anbefalinger

Fylkesmannens kjøreregler/anbefalinger er harmonisert med de nasjonale kjørereglene. Gå inn på lenkene nederst i denne artikkelen for å finne oppdaterte regler.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.03.2020

Fylkesmannen hadde tidlig i koronakrisen anbefalte kjøreregler for hvordan vi bør oppføre oss for å minimere risikoen for smittespredning i samfunnet. Nå har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet laget så gode kjøreregler at behovet for egne regler i Innlandet ikke lenger er til stede.

Vi ber alle om å følge de sentrale kjørereglene. Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder!

Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!