Nytt kart viser smittedata for Innlandet

Kommunene i Innlandet har etterspurt en samlet oversikt over smittedata i fylket. Fylkesmannen har derfor laget en kartløsning som presenterer dette for Innlandet.

Publisert 17.12.2020

Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Dataene i kartet hentes fra den åpne MSIS-databasen som oppdateres alle hverdager. Her legges antall bekreftede positive covid-19 tester fordelt på kommunenivå ut.

Det er viktig å merke seg at dataen er aggregert på kommunenivå, og viser derfor ikke detaljert informasjon eller utbredelse av smitte. Det er kommunelegen og kommunen som har informasjon om smittesituasjonen i den enkelte kommune. Smittesituasjonen i en kommune er en vurdering som bygger på flere momenter enn kun tall på antall smittede som dette kartet viser.

Kartløsningen er satt opp slik at antall smittede vises på kommune- og bo- og arbeidsregionsnivå, for slik å kunne holde seg oppdatert på den overordnede utviklingen av covid-19-smittede i Innlandet. Farger og symbolvalg representerer ikke risiko, men er terskelnivåer for å differensiere datagrunnlaget. Inndelingen av bo- og arbeidsregioner er basert på Transportøkonomisk institutt (TØI) sin rapport på dette.

Kartet for Innlandet finner du her: https://experience.arcgis.com/experience/37feaecde580485aaa368155fab99b61

Ta kontakt med Fylkesmannen i Innlandet dersom dere har spørsmål eller kommentarer til kartløsningen.