Nye anbefalinger til kommunene skal sikre barn riktig helsehjelp

Foto: Scanpix / NTB.

Barn og unge med covid-19 får ofte symptomer som ligner på andre virusinfeksjoner. For å sikre at de får riktig hjelp og til rett tid, er det utarbeidet egne anbefalinger til hvordan helse- og omsorgstjenesten i kommunene bør ivareta barn og unge under pandemien.

Publisert 05.10.2020

Mange foreldre er usikre på hvordan de skal vurdere om barn med luftveissymptomer trenger å være hjemme. Folkehelseinstituttet har laget flytskjema for å hjelpe foresatte med denne vurderingen. Ved bekymring for barnet er det viktig å kontakte lege!

Når skal barn med luftveissymptomer være hjemme fra barnehage/skole?

Dersom barn har fått nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon (som feber, hoste, sår hals, tett nese) siste døgn, bør barnet holdes hjemme. Et forenklet flytskjemaet finner du her:

https://www.fhi.no/globalassets/bilder/korona/2020-09-28-covid-19-forenklet-flytskjema-barn.pdf

Syke barn bør vurderes av helsepersonell

Ved kun lette luftveissymptomer uten feber kan man se an tilstanden hjemme i inntil 48 timer. Ved rask bedring, kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten å testes. Hvis barnet ikke er bedre etter 48 timer, anbefales kontakt med fastlege eller legevakt for vurdering om barnet trenger legetilsyn og/eller om barnet trenger å testes for covid-19. Det anbefales at alle barn til og med barneskolealder bør vurderes av helsepersonell før en eventuell covid-19 test.

Kommunene må organisere sin virksomhet slik at syke barn og unge får legeundersøkelse i tide samtidig som smittevernet på fastlegekontoret og legevakt ivaretas.

Når kan barn i barneskolealder og yngre komme tilbake i barnehage/skole?

Allmenntilstanden avgjør når barn kan komme tilbake i barnehage/skole etter gjennomgått luftveisinfeksjon. Dette gjelder selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som rennende nese eller noe hoste. Slike symptomer er vanlig i tiden etter en luftveisinfeksjon hos mindre barn.

Helsedirektoratets anbefaling

Helsedirektoratet har sammen med Folkehelseinstituttet, Norsk forening for allmennmedisin og Norsk barnelegeforening laget anbefalingene for hvordan ivareta barn og unge under covid-19-pandemien. Les mer under lenker.