Nå haster det!

Nå haster det med å identifisere ulike risikogrupper og planlegge høstens massevaksinasjon mot influensa. Den vanlige influensavaksinen blir sendt ut til kommunene på Østlandet i uke 41.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2020

Influensavaksine sesongen 2020-2021.

I år er det spesielt viktig at så mange som mulig i risikogruppene får vaksine. Det er de samme målgruppene som  tidligere sesonger:

  • alle over 65 år
  • barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell
  • beboere i sykehjem og omsorgsbolig

Helsepersonell bør ta influensavaksinen

De bør ta vaksinen både for å beskytte seg selv og sine pasienter. Dette vil også bidra til at helsetjenesten opprettholder god beredskap og kapasitet. Fylkesmannen ber kommunene om å informere og tilrettelegge for at helsepersonellet velger å vaksinere seg.

Egen vaksine for høyrisikogruppene

I år har Folkehelseinstituttet (FHI) for første gang i tillegg til vanlig influensavaksine, kjøpt inn 100 000 doser av en Fluadvaksinen, som er spesielt rettet mot de over 65 år. Før influensavaksinering starter, er det viktig at kommunen har identifisert hvilke innbyggere som skal få tilbud om vaksinen Fluad.  Personer som skal få tilbud om denne vaksinen er i prioritert rekkefølge: 

  • beboere >=65 år i institusjon (sykehjem og omsorgsbolig)
  • personer på venteliste til slik plass
  • hjemmeboende >=80 år med omfattende hjelpebehov

Haster å bestille vaksinen Fluad

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å bestille Fluad så snart som mulig når målgruppene er identifisert, da det er begrenset tilgang på denne vaksinen. FHI tar imot bestillinger fortløpende. Det er viktig at kommunen kommuniserer til alle aktører som vaksinerer (for eks. fastleger, apotek) hvilke grupper kommunen prioriterer for Fluad og som derfor ikke skal få vanlig influensavaksine.

Øve massevaksinasjon?

I år har vi en ekstra utfordring på grunn av covid-19. Vi kan forvente sirkulasjon av koronaviruset mange steder i landet samtidig som vi skal vaksinere målgruppene mot influensa. Det betyr at det må planlegges for vaksinering i en smittesituasjon, enten smittespredningen lokalt er begrenset eller middels/høy når vaksinene skal settes.

Fylkesmannen foreslår at kommunene vurderer om planlegging og gjennomføring av  årets influensavaksinasjon kan fungere som en øvelse for en senere mulig massevaksinasjon mot covid-19. Folkehelseinstituttet anbefaler at veileder for massevaksinasjon

https://www.fhi.no/nettpub/veileder-for-massevaksinasjon-mot-pandemisk-influensa-i-kommuner-og-hel/

brukes som et utgangspunkt for lokal planlegging for høstens influensavaksinasjon.

 

FHIs webinar om influensasesongen 2020/2021 ble avholdt den 9. september og kan sees som helhet via lenken på denne siden:

 https://www.fhi.no/om/kurs-og-konferanser---oversikt/webinar-om-influensavaksinasjon-sesongen-20202021/

Kontaktpersoner