Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Med disse grepene slår vi ned det smittsomme viruset

Den nye mutasjonen har så langt ikke blitt spredt i Innlandet, men sannsynligvis er det bare et spørsmål om tid. Hver og en av oss må ta grepene som kan bremse og stoppe viruset, og bidra til at smittetrenden fortsetter å gå ned.

Publisert 26.01.2021

Vi må alle holde fast ved de generelle smitteverntiltakene, der hygiene og avstand er viktigere enn noensinne. Det å holde avstand, betyr også å ikke samle for mange rundt oss. For smittespredningen og for sporingen er det viktig at antallet du møter i sosiale sammenhenger, arrangementer og lignende er minimalt.

Retningslinjer for mobilitet og sosial kontakt

Statsforvalteren minner om retningslinjene som nå gjelder for mobilitet og sosial kontakt i de berørte kommunene i Viken og Oslo. Dette gjelder også for innbyggere i Innlandet som beveger seg til, fra og innen de berørte kommunene i Viken og Oslo.

  • Arbeidstakere som jobber i berørte kommuner, skal ha hjemmekontor hvis praktisk mulig
  • For arbeidstakere som bor i berørte kommuner, og som har jobber i våre områder, gjelder påbud om hjemmekontor hvis praktisk mulig.
  • Alle reiser for innbyggere i de 25 berørte kommuner som ikke er strengt nødvendige bør unngås. Dette gjelder både for besøk og for reise til egen hytte.
  • Statsforvalteren minner om de nasjonale retningslinjene som ble videreført 18.01.2021 hvor rådet er ikke å gjennomføre reiser, med mindre det er nødvendig, og det gjelder nå særlig til Oslo/Viken området.
  • Hvis man må gjøre nødvendige reiser inn i området (de 25 kommunene), må man unngå sosial kontakt.

For de som har vært i Nordre Follo eller i kontakt med personer fra den kommunen, anmoder Statsforvalteren om ekstra årvåkenhet og om å begrense kontakten med andre i 10 dager etter kontakten. Det er viktig å teste seg også ved helt milde symptomer.

For personer fra berørte kommuner som allerede befinner seg på en hytte i Innlandet ber Statsforvalteren om at kontakt med andre unngås. Handel i lokal dagligvare begrenses til det som er strengt nødvendig, fortrinnsvis utenom tider med mye besøk og med ekstra oppmerksomhet på smittevern. Serveringssteder skal også unngås.

For ansatte i helsetjenesten som har vært i berørte kommuner, eller hatt besøk av personer fra disse kommunene, anmoder Statsforvalteren om å benytte munnbind ved pasientnært arbeid i 10 dager etter siste kontakt. Det er også viktig å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere tiltak.

Statsforvalteren anmoder alle om å følge med på lokale forskrifter og anbefalinger på egen kommune sin hjemmeside.