Med disse grepene slår vi ned det smittsomme viruset

Den nye mutasjonen har så langt ikke blitt spredt i Innlandet, men sannsynligvis er det bare et spørsmål om tid. Hver og en av oss må ta grepene som kan bremse og stoppe viruset, og bidra til at smittetrenden fortsetter å gå ned.

Publisert 26.01.2021

Vi må alle holde fast ved de generelle smitteverntiltakene, der hygiene og avstand er viktigere enn noensinne. Det å holde avstand, betyr også å ikke samle for mange rundt oss. For smittespredningen og for sporingen er det viktig at antallet du møter i sosiale sammenhenger, arrangementer og lignende er minimalt.

Retningslinjer for mobilitet og sosial kontakt

Statsforvalteren minner om retningslinjene som nå gjelder for mobilitet og sosial kontakt i de berørte kommunene i Viken og Oslo. Dette gjelder også for innbyggere i Innlandet som beveger seg til, fra og innen de berørte kommunene i Viken og Oslo.

  • Arbeidstakere som jobber i berørte kommuner, skal ha hjemmekontor hvis praktisk mulig
  • For arbeidstakere som bor i berørte kommuner, og som har jobber i våre områder, gjelder påbud om hjemmekontor hvis praktisk mulig.
  • Alle reiser for innbyggere i de 25 berørte kommuner som ikke er strengt nødvendige bør unngås. Dette gjelder både for besøk og for reise til egen hytte.
  • Statsforvalteren minner om de nasjonale retningslinjene som ble videreført 18.01.2021 hvor rådet er ikke å gjennomføre reiser, med mindre det er nødvendig, og det gjelder nå særlig til Oslo/Viken området.
  • Hvis man må gjøre nødvendige reiser inn i området (de 25 kommunene), må man unngå sosial kontakt.

For de som har vært i Nordre Follo eller i kontakt med personer fra den kommunen, anmoder Statsforvalteren om ekstra årvåkenhet og om å begrense kontakten med andre i 10 dager etter kontakten. Det er viktig å teste seg også ved helt milde symptomer.

For personer fra berørte kommuner som allerede befinner seg på en hytte i Innlandet ber Statsforvalteren om at kontakt med andre unngås. Handel i lokal dagligvare begrenses til det som er strengt nødvendig, fortrinnsvis utenom tider med mye besøk og med ekstra oppmerksomhet på smittevern. Serveringssteder skal også unngås.

For ansatte i helsetjenesten som har vært i berørte kommuner, eller hatt besøk av personer fra disse kommunene, anmoder Statsforvalteren om å benytte munnbind ved pasientnært arbeid i 10 dager etter siste kontakt. Det er også viktig å ta kontakt med arbeidsgiver for å diskutere tiltak.

Statsforvalteren anmoder alle om å følge med på lokale forskrifter og anbefalinger på egen kommune sin hjemmeside.