Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Koronavirus i Innlandet

Sel kommune bekrefter at de har påvist smitte. Årsaken skyldes opphold i utlandet. i tillegg har Nord-Fron kommune bekreftet at de har tre smittede.

Publisert 05.03.2020

50 personer som har vært i kontakt med de tre  i Nord-Fron er satt i karantene inntil det er avklart om de er smittet. Disse er bosatt i Nord-Fron og omkringliggende kommuner.

Nord-Fron har satt krisestab. Begge kommunene følger situasjonen tett.

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen er bindeleddet og koordinerer arbeidet mellom nasjonale myndigheter, kommunene, offentlige og private regionale aktører. 

Etter initiativ fra Fylkesmannen har alle kommunene i Innlandet gått gjennom og revidert sine smittevern- og pandemiplaner. De er godt forberedt til å håndtere tilfeller av koronaviruset.

Fylkesmannen har og bedt om at kommunene rapporterer på status for smittevernutstyr  innen 6. mars.

Vi følger situasjonen tett og har faste møter med Helsedirektoratet, fylkesberedskapsrådet og kommunene for å informere og koordinere regionale etater og myndigheter.

Fredag 6 mars har vi innkalt til møte i fylkesberedskapsrådet.

Fylkeslegen vil være tilgjengelig for pressen på telefon etter møtet.

Kontaktpersoner