Koronavaksinasjon i gang i Innlandet

Stange, Hamar, Ringsaker startet vaksinasjonen i romjulen. De resterende kommunene i Innlandet starter vaksinering denne uken (uke 1) og uke 2.

Publisert 04.01.2021

I starten vil det ikke være nok koronavaksine til alle i de anbefalte gruppene, så den må gis til de som trenger det mest først. Det er beboere i sykehjem og de eldste (de over 85 år) som vil bli prioritert først.  Begrunnelsen for dette er:

  • De eldre og personer med enkelte sykdommer og tilstander er de som har størst risiko for alvorlig forløp og død.
  • Beboere i sykehjem ser ut til å være særlig utsatt.
  • Høy alder peker seg ut som den dominerende risikofaktoren for alvorlig sykdom og død på grunn av covid-19. Ved høy alder øker også forekomsten av de sykdommene som vi vet gir økt risiko for alvorlig forløp og død dersom de får koronavirus (risikogruppene)
  • Risikoen stiger bratt fra 60-årene og oppover, både for sykehusinnleggelser og død.
  • Ved å beskytte disse med vaksiner, vil vi redusere alvorlig sykdom og dermed også redusere belastningen på helsevesenet og alle som jobber der.

Utvalgte helsepersonellgrupper får vaksinen fra uke 2

På grunn av betydelig fare for mer smitte de nærmeste ukene vil også utvalgte helsepersonellgrupper bli prioritert. De vil få vaksinen fra uke 2. Det er de regionale helseforetakene og kommunene som bestemmer hvem som skal prioriteres etter forslag til kriterier fra FHI. Vaksinasjon av utvalgte helsepersonellgrupper vil pågå parallelt med vaksinasjon av beboere i sykehjem og risikogrupper over 85 år.

Godt smittevern er fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde i lang tid. Så i mellomtid må vi huske:

  • god hånd- og hostehygiene
  • å holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med.
  • dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test.
  • Følg også de utvidede smittevernsreglene som Regjeringen kom med den 3. januar

 

Kontaktpersoner