Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Kommunene i Innlandet er klare til vaksinasjon

Fylkesmannen i Innlandet har gått gjennom kommunenes vaksineplaner. Planene viser at kommunene er klare til å sette i gang med vaksinasjon.

Publisert 22.12.2020

Kommunene har den siste tiden jobbet intenst med å få på plass planer for covid-19 vaksinasjon. Fylkesmannen har gått gjennom planene kommunene har sendt inn, og kan slå fast at kommunene i Innlandet er klare til å ta imot vaksinene og sette i gang med vaksinasjon.

Tirsdag 22. desember ble det klart at kommunene Ringsaker, Hamar og Stange vil være blant de første kommunene i landet som vil få tilgang på vaksinen. Fra uke 1 vil alle kommuner i Innlandet få tilgang på vaksine til sine innbyggere.

Fylkesmann Knut Storberget er glad for at vi nå snart er i gang med vaksinasjon: «Det er en milepæl at vi nå kommer i gang med vaksinasjon. Kommunene har gjort en kjempejobb for å forberede dette og det starter med vaksinasjon av beboere i sykehjem. Nå er det viktig å formidle at det er et ønske om en høy vaksinasjonsdekning. Vi skal bidra til åpenhet, kunnskap og tillit i vaksinasjonsprogrammet.»

På FHI sine sider kan du lese mer om koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/